מרג'ין פרוב ישראל - MarginProbe - Dilon medical technology

פרטיות

מדיניות פרטיות

פרטיות

(1) אנחנו בחברת דיוןן מדיקל דיווייס בע”מ, מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגנת מידע אישי אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר האינטרנט שלנו (“מידע אישי”), באופן המפורט במדיניות פרטיות זו (“מדיניות פרטיות”). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס לסוג המידע (להלן: “המידע”, לרבות הכולל גם, אך לא רק, המידע האישי) הנאסף על-ידנו בעת שימושך באתר האינטרנט המופעל על-ידי החברה (להלן: “האתר”) , מדוע אנו אוספים את המידע הנ”ל וכיצד אנו משתמשים בו.

(2) מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. באמצעות השימוש באתר, הינך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

(3) אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, ללא צורך ליתן לך הודעה מוקדמת. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.

איסוף מידע

(5) במהלך שימושך באתר ובשירותיו, אנו אוספים מידע אודותיך אשר יאפשר לזהותך וליצור עמך קשר, כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר, דומיין, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, וכן נתונים אחרים אשר ייתכן ותתבקש לספק בעת השימוש באתר. כמו כן, ייתכן, כי ייאסף מידע נוסף, דוגמת כתובת ה-IP שממנה פנית, זמנים ותאריכים בהם נעשה שימוש באתר, סוג הדפדפן של המשתמש, שפת השימוש של המשתמש, דוחות קריסת תוכנה, העדפות השימוש באתר, וכן משוב בנוגע לאתר. מידע זה נשמר באמצעות יומן פעילות ייחודי לך. המידע כאמור נמסר לנו על-ידך ונאסף בעת ביקורך ושימושך באתר. מידע זה כאמור יאפשר לנו לשפר ולהעשיר את התוכן המוצע באתר.

(6) הנך אחראי, כי המידע שתמסור לנו הינו נכון ומדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על-ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאיתנו בעת שימושך באתר, וכן ישפיע על היכולת שלנו ליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

שימוש במידע

(7) אנו משתמשים במידע שנאסף ממך על מנת לספק תמיכה ללקוחות, לנקוט באמצעי הבטיחות הדרושים, לשם ביצוע בדיקות אימות, לצורך עמידה בדרישות עסקיות מסוימות ולכל מטרה אחרת הקשורה לאתר. המידע עשוי לשמש גם לשליחת הצעות בעלות תוכן שיווקי, מידע על המוצרים והשירותים שלנו ומוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, וזאת על מנת לשפר את ההיצע של מגוון מוצרים ושירותים ועל מנת לשפר את שירות הלקוחות. הינך מביע בזאת את הסכמתך המלאה והמפורשת לקבלת הצעות כאמור. אנו יכולים גם לעשות שימוש במידע האמור בכדי לעקוב אחר שימושך באתר ולמטרות פנימיות אחרות, כגון לשם הערכת האתר ושיפור האתר.

(8) אנו עשויים לחשוף את המידע לגורמים קשורים ו/או לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כאשר מטרת הגילוי קשורה לאתר, למידע ותוכן הכלולים בו. בנוסף, אנו עשויים לחשוף את המידע שלך באם נידרש לעשות כן על-פי דין, או אם אנו מאמינים בתום לב, כי פעולה זו דרושה לשם: (1) היענות להליך משפטי או בנסיבות בהן אנו מצויים תחת חובה משפטית; (2) שמירה והגנה על זכויותינו וקנייננו, או (3) הגנה על הביטחון האישי של המשתמשים האחרים או של הציבור.

(9) בכל מקרה שבו נמכור, נמחה או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים לצד שלישי, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך.

(10) למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מאיתנו מלשמור את המידע שלך במקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

הסרה

(11) הינך רשאי בכל עת לבחור שלא להמשיך ולקבל מיד פרסומי ושיווקי מאיתנו, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות(בכתובת MPIsrael‪@‬dunemedical‪.‬com)

Cookies

(12) קבצי “Cookie” הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי “Cookie” אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, המידע והתוכן הכלולים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

(13) במידה ואינך מעוניין כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי “Cookie”, הינך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי “Cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “Cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “Cookie” תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי “Cookie” ו/או לבטל קבלת קבצי “Cookie”, תפחית מיכולתך ליהנות מן האתר.

אבטחת מידע

(14) אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

(15) אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי. יתכן וחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים באיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך.

קישורים לאתרים אחרים

(16) ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט , שאינם מופעלים על-ידנו (להלן: “האתרים השונים”) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של  האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים כאמור.

ויתור

(17) אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת הפרטיות של המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתנו הסבירה.

יצירת קשר

(18) בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:

דיון מדיקל דיווייסס בע”מ
ת.ד 3131 , רחוב אלון התבור 20, פארק תעשייה דרומי קיסריה 38900, ישראל.
דואר אלקטרוני: MPIsrael@dunemedical.com
טלפון: 04-6178000.